Komore za pjeskarenje


EKO - SERIJE UREĐAJA ZA PJESKARENJE

KABINE ZA PJESKARENJE ECO-80S, ECO-100S, ECO-120S, ECO-140S
Služe za čišćenje, zaglađivanje, doradu, dubljenje i dekoriranje. Sve kabine za pjeskarenje dolaze kompletno montirane za korištenje sa tankom, GX ručnim pištoljem, gxt-8 volfram karbid diznama, gumene rukavice rgs-600, pneumatskim pilotom za kontrolu rada kontrolnog ventila, podni ventil sa cijevima za daljinsko upravljanje, zračni filter sa drenažnim ventilom, zasebnim samostojećim kolektorom prašine DC-390 koji se čisti ručno, filter kolektora i usisna cijev. Filter kolektora se može čistiti brzim otvaranjem i zatvaranjem kružnog ventila za odstranjivanje prašine, ili se može filter izvaditi iz kolektora i onda očistiti.
Tehničke karakteristikeECO-80SECO-100SECO-120SECO-140S
Unutrašnje dimenzije DxŠxV (mm)750x520x660950x720x7601150x920x8601350x1120x960
Vanjske dimenzije DxŠvV (mm)950x680x16601150x880x17601350x1080x18601550x1280x1960
Kolektor prašine vanjske dim 600x600x1550600x600x1550600x600x1550600x600x1550
Kolektor prašine tipDC-390DC-390DC-390DC-390
Područje filtriranja (m2)8888
Mlazno čišćenje filter patronenenenene
Priključak struje (kW)0,5kW, 380V-0,5kW, 380V-0,5kW, 380V-0,5kW, 380V-
SPECIJALNI MODEL SF (ECO-80SF, ECO-100SF, ECO-120SF, ECO-140SF)
Profesionalni modeli s dodatnim funkcijama kao što su pulsirajući system čišćenja za uložak filtera i gumene zavjese na unutrašnjim stijenkama uređaja. Dodaci su: model vanjskih dimenzija 600x600x1550, kolektor prašine, područje filtriranja od 8 m2, izmjenjivi pulsirajući uložak filtera za čišćenje i električna spojnica.
SPECIJALNI MODEL SL (ECO-80SL, ECO-100SL, ECO-120SL, ECO-140SL)
Profesionalni modeli za korištenje u industriji. Ovi modeli opremljeni su samostojećim kolektorom prašine DC-550 ili DC-750 sa povećanim kapacitetom instalacije, većom površinom filtera i gumenim zavjesama na unutrašnjim stijenkama uređaja.

EKO SERIJE UREĐAJA ZA PJESKARENJE POD TLAKOM

Ovi uređaji su proizvedeni od neprekinuto varene teške čelične konstrukcije s montiranim tlačnim uređajem i samostojećeg kolektora prašine s filterom. Koristi se za čišćenje, glađenje, doradu, udubljivanje i dekoriranje. Predviđen za dugotrajno korištenje u lakoj do srednje teškoj industriji.
STANDARDNA ISPORUKA – ECO-80P, ECO-100P, ECO-120P, ECO-140P – tlačni uređaji za pjeskarenje
Uređaji od zavarenog metala, spremni za uporabu sa montiranim tlačnim uređajem, NTC-5 volfram karbid dizna, gumene rukavice RGS-600, kontrolni ventil kojim upravlja automatski pilot, podni ventil s cijevima za daljinsko upravljanje, zračni filter s ručnom drenažom ventila, samostojeći kolektor prašine s filterom DC-390 s ručnim čišćenjem, uložak filtera, usisna cijev.
SPECIJALNI MODEL PF (ECO-80PF, ECO-100PF, ECO-120PF, ECO-140PF – tlačni uređaji za pjeskarenje)
Profesionalni modeli s povećanom funkcionalnošću zahvaljujući timeru s pulsirajućim sistemom čišćenja za uložak filtera koji je podešen sa gumenim zavjesama na unutrašnjim stijenkama uređaja.
SPECIJALNI MODEL PL (ECO-80PL, ECO-100PL, ECO-120PL, ECO-140PL – tlačni uređaji za pjeskarenje)
Predviđen za dugotrajno korištenje u lakoj do srednje teškoj industriji. Ovi modeli opremljeni su samostojećim kolektorom prašine DC-550 ili DC-750 sa povećanim kapacitetom instalacije, većom površinom filtera i gumenim zavjesama na unutrašnjim stijenkama uređaja.

CAB – SERIJE KOMORA ZA PJESKARENJE

Koriste se u industriji, sastoje se od jednog dijela u kojem se sve nalazi, s injektivnim sistemom pjeskarenja, trake za dotok abraziva, i pulsirajućeg filtera na kolektoru prašine. Koristi se za čišćenje, glađenje, doradu, udubljivanje i dekoriranje. Izrađen za dugotrajno korištenje u industriji za primjenu laganih i sitnih abraziva. Dizajniran za rad s materijalima kao što su: aluminij oksid, silicon karbid, garnet, staklene perle, čelični grit i čelična sačma, abrazivi od plastike.
STANDARDNA ISPORUKA (CAB-110S, CAB-135S) – komore za pjeskarenje usisnog tipa
Uređaji od zavarenog metala, spremni za uporabu zajedno sa cijevima za oporavak, abrazivni mjerni ventil, prozirna cijev za protok abraziva, cijev za zrak, GX ručni pištolj s GX volfram karbid diznom, gumene rukavice RGS-800, pilotsko rukovanje kontrolnog ventila, podni ventil sa cijevima za daljinsko upravljanje, zračni filter s ručnom drenažom ventila, uložak filtera za prašinu, vremenski podesivim pulsirajućim mlaznim sistemom za čišćenje, sigurnosnim i pokretnim staklenim prozorima.
SPECIJALNI MODEL SD (CAB-110SD, CAB-135SD – komore za pjeskarenje usisnog tipa
Profesionalni modeli s povećanom funkcionalnošću.
Specijalni model SD je opremljen s prolaznim vratima kabine koja su sa svake strane i opremljena su gumenim zavjesama. Prolaz ima dimenzije 350 x 350 mm. U opremi je prigušivač i gumeni štitnik.
SPECIJALNI MODEL ST (CAB-110ST, CAB-135ST) - komore za pjeskarenje usisnog tipa
Profesionalni modeli za korištenje u srednje teškoj industriji.
Teški i nezgrapni dijelovi se lakše pomjeraju unutar komore za pjeskarenje pomoću rotacjskog dodatka. Rotacijski dodatak osigurava sigurno i prikladno pjeskarenje I značajno povećava produktivnost. Specijalni ST modeli opremljeni su sa rotacijskim uređajem TTM-500 i gumenim zavjesama na unutrašnjim stijenkama komore.

CAB – SERIJE S TLAČNIM SISTEMOM PJESKARENJA

Koriste se u industriji, sastoje se od jednog dijela u kojem se sve nalazi, s tlačnim sistemom pjeskarenja, trake za dotok abraziva, i pulsirajućeg filtera na kolektoru prašine. Koristi se za čišćenje, glađenje, doradu, udubljivanje i dekoriranje. Izrađen za dugotrajno korištenje u industriji za primjenu svih vrsta abraziva. Dizajniran za rad s materijalima kao što su: aluminij oksid, silicon karbid, garnet, staklene perle, čelični grit i čelična sačma, abrazivi od plastike.
STANDARDNA ISPORUKA (CAB-110P, CAB-135P) – komore s tlačnim sistemom pjeskarenja
Uređaji od zavarenog metala, spremni za uporabu zajedno sa uređajem od 25 ili 50 litara, cijevima za oporavak, cijevi za pjeskarenje ExtraBlast-19, najlonski nosač dizne NHP ¾, STC-6,5 volfram karbid dizna, gumene rukavice RGS-800, , pilotsko rukovanje kontrolnog ventila, podni ventil sa cijevima za daljinsko upravljanje, zračni filter s ručnom drenažom ventila, uložak filtera za prašinu, vremenski podesivim pulsirajućim mlaznim sistemom za čišćenje, sigurnosnim i pokretnim staklenim prozorima.
SPECIJALNI MODEL PD (CAB-110PD, CAB-135PD) - komore s tlačnim sistemom pjeskarenja
Profesionalni modeli s povećanom funkcionalnošću. Specijalni model PD je opremljen s prolaznim vratima kabine koja su sa svake strane i opremljena su gumenim zavjesama. Prolaz ima dimenzije 350 x 350 mm. U opremi je prigušivač i gumeni štitnik.
SPECIJALNI MODEL PT (CAB-110PT, CAB-135PT) - komore s tlačnim sistemom pjeskarenja
Profesionalni modeli za korištenje u srednje teškoj industriji. Teški i nezgrapni dijelovi se lakše pomjeraju unutar komore za pjeskarenje pomoću rotacijskog dodatka. Rotacijski dodatak osigurava sigurno i prikladno pjeskarenje I značajno povećava produktivnost. Specijalni PT modeli opremljeni su sa rotacijskim uređajem TTM-500/TTM-800 i gumenim zavjesama na unutrašnjim stijenkama komore.

REZERVNI DIJELOVI ZA KOMORE ZA PJESKARENJE (ECO I CAB serije)

GUMENE ZAVJESE
Kako bi se produžila dugovječnost komore unutrašnji zidovi i vrata komore su opremljeni gumenim zavjesama. Zavjese štite unutrašnjost komore od direktne bujice abraziva i mogućeg odbijanja zrna abraziva. Gumene zavjese su izrađene od specijalno otporne gume i mogu se lako montirati ili zamjeniti nakon habanja.
STACIONIRANI ROTACIJSKI DODATAK
Rotacijski dodatak je dostupan u fiksnoj varijanti ili na kolicima i stazi, služi za ukrcavanje/iskrcavanje, te ručnu rotaciju na radovima koji se izvode na većim I težim objektima. Omogućava sigurnost izvođenja radova, povećava značajno produktivnost.
ROTACIJSKI DODATAK S KOLICIMA I STAZOM
Lako pokreće teške i glomazne dijelove unutar komore za pjeskarenje. Omogućava sigurnost izvođenja radova, povećava značajno produktivnost. Standardni kapacitet: 350 kg.
SIGURNOSNI STAKLENI PROZORI
Sve komore za pjeskarenje opremljene su sigurnosnim vanjskim staklenim prozorom što je u skladu s poštivanjem Europskih CE odredbi te pridonosi sigurnosti rada. Može se zamijeniti novim staklom koje se izreže po mjeri.
ULOŠCI ZA FILTERE ECO/CAB
Filteri služe otklanjanju onećišćenog zraka i prašine u ECO/CAB komorama. Filter osiguravaju prisutnost čestica od najviše 5 mg/met3. Izrađeni su od celuloznog vlakna sa presvlakom od poliestera.