Filteri

UPOTREBA
Ovi filteri su prilagođeni upotrebi u industriji i poljoprivredi:

a) kao plinski filteri A2 za zaštitu respiratornih puteva od organskih plinova i para, sa koncentracijama koje ne prelaze 5000 ppm ili 400 x MDK za maske ili 30 x MDK za polumaske.

b) kao plinski filteri B2 za zaštitu respiratornih puteva od neorganskih plinova i para, sa koncentracijama koje ne prolaze 5000 ppm ili 400 x MDK za maske ili 30 x MDK za polumaske.

c) kao plinski filteri E2 za zaštitu respiratornih puteva od kiselih plinova npr. sumpor dioksida, sa koncentracijama koje ne prelaze 5000 ppm ili 400 x MDK za maske ili 30 x MDK za polumaske.

d) kao plinski filteri K2 za zaštitu respiratornih puteva od amonijaka i para, sa koncentracijama koje ne prelaze 5000 ppm ili 400 x MDK za maske ili 30 x MDK za polumaske.

e) kao filteri P2 za zaštitu respiratornih puteva od tekućih i čvrstih aerosola, radioaktivne prašine i visoko otrovnih čestica sa koncentracijama koje ne prelaze 400 x MDK za maske.

f) kao kombinirani filteri za istovremenu zaštitu od plinova i aerosola prema odgovarajućim kombinacijama.


Upotreba ovih filtrirajućih aparata dozvoljena je samo ako su zadovoljene slijedeće okolnosti:
- količina kisika u atmosferi mora biti najmanje 17% zapremnine
- tip i koncentracija štetne supstance moraju biti poznati
- toksični plinovi, koji su teži od zraka, mogu se raširiti u velikim koncentracijama pri dnu
- jednom upotrebljen filter ne preporuča se koristiti ponovno.

Plinski filter ne štiti od aerosola, a filter za prašinu ne štiti od plinova.
Tabela prema bojama
TipBojaOsnovna polja primjeneKlasa
ASmeđaOrganski plinovi i pare s točkom vrenja >65°C1
2
3
BSivaNeorganski plinovi i pare, npr. Klor, vodoniksulfid, cijanovodična kiselina1
2
3
EŽutaSumpordioksid, klorovodična kiselina1
2
3
KZelenaAmonijak i organski derivati amonijaka1
2
3
PBijelaPrašina3
A2P3Smeđa
Bijela
Organski plinovi, pare i čestice2
B2P3Siva
Bijela
Neorganski plinovi, pare i čestice2
E2P3Žuta
Bijela
Sumpordioksid i čestice2
K2P3Zelena
Bijela
Amonijak i čestice2
ABEK2P2Smeđa
Siva
Žuta
Zelena
Bijela
Organski i neorganski plinovi, sumpordioksid, amonijak i čestice2

BLS Filteri

Serija 200
Ovi filteri koriste se u parovima u kompletu s polumaskom iz serije 4000 i maskom tipa BLS 5600 i BLS 5700.

Vrste filtera:
202 FILTER P3 Rprašina
211 FILTER A2organski plinovi i pare, 2. klasa
212 FILTER AXorganski plinovi i pare s vrelištem nižim od 65°C
213 FILTER ABE1organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, 1. klasa
214 FILTER ABEK1organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, amonijak i derivati, 1. klasa
221 FILTER A2P3 Rorganski plinovi i pare, 2. klasa i prašina
222 FILTER ABEK1P3 Rorganski, anorganski i kiseli plinovi i pare, amonijak i derivati, 1. klasa i prašina
225 FILTER AXP3 organski plinovi i pare s vrelištem nižim od 65°C i prašina
226 FILTER ABE1P3 R organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, 1. klasa i prašina
241 FILTER A2 dugotrajni organski plinovi i pare, 2. klasa
242 FILTER ABE2organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, 2. klasa
243 FILTER ABEK2organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, amonijak i derivati, 2. klasa
244 FILTER K2amonijak i derivati, 2. klasa
251 FILTER A2P3 R dugotrajniorganski plinovi i pare, 2. klasa i prašina
253 FILTER ABE2P3 R *organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, 2. klasa, prašina
254 FILTER ABEK2P3 R *organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, amonijak i derivati, 2. klasa, prašina
301 PREFILTER P2 N3predfilter za prašinu koji se montira na 211,213,214,241,243,244
* = ovi filteri ne mogu se koristiti sa serijom polumaski 4000 R i 4000 S jer težina filtera premašuje 300 gr (prema normi EN 140)
Serija 300
Ovi filteri koriste se u parovima u kompletu s polumaskama TP2000 R/S, i maskama tipa BLS 5250 i BLS 5500.

Vrste filtera:
311 FILTER A2organski plinovi i pare, 2. klasa
312 FILTER AXorganski plinovi i pare s vrelištem nižim od 65°C
313 FILTER ABE1organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, 1. klasa
314 FILTER ABEK1organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, amonijak i derivati, 1. klasa
321 FILTER A2P3 Rorganski plinovi i pare, 2. klasa i prašina
322 FILTER ABEK1P3 Rorganski, anorganski i kiseli plinovi i pare, amonijak i derivati, 1. klasa i prašina
325 FILTER AXP3organski plinovi i pare s vrelištem nižim od 65°C i prašina
326 FILTER ABE1P3organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, 1. klasa i prašina
341 FILTER A2 dugotrajni organski plinovi i pare, 2. klasa
342 FILTER ABE2organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, 2. klasa
343 FILTER ABEK2organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, amonijak i derivati, 2. klasa
344 FILTER K2amonijak i derivati, 2. klasa
351 FILTER A2P3 dugotrajniorganski plinovi i pare, 2. klasa i prašina
353 FILTER ABE2P3 R *organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, 2. klasa, prašina
354 FILTER ABEK2P3 R *organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, amonijak i derivati, 2. klasa, prašina
301 PREFILTER P2NRpredfilter za prašinu koji se montira na 311,312,313,314,341,342,343,344
302 FILTER P3 Rprašina
* = ovi filteri ne mogu se koristiti sa polumaskama TP2000 R i TP2000 S jer težina filtera premašuje 300 gr (prema normi EN 140)
Serija 400
Ovi filteri koriste se s polumaskama SGE46 i maskama tipa BLS 5150, BLS 5400 te maskama iz serije 3000.

Vrste filtera:
401 FILTER P3 Rprašina
411 FILTER A2organski plinovi i pare, 2. klasa
412 FILTER AXorganski plinovi i pare s vrelištem nižim od 65°C
413 FILTER K2amonijak i derivati, 2. klasa
414 FILTER ABE2organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, 2. klasa
415 FILTER ABEK2organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, amonijak i derivati, 2. klasa
421 FILTER A2P3 R *organski plinovi i pare, 2. klasa i prašina
422 FILTER AXP3 Rorganski plinovi i pare s vrelištem nižim od 65°C i prašina
423 FILTER ABE2P3 R *organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, 2. klasa, prašina
424 FILTER A1B1E1K1P3 Rorganski, anorganski i kiseli plinovi i pare, amonijak, 1. klasa i otrovna prašina
425 FILTER ABEK2P3 R *organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, amonijak, 2. klasa i prašina
430 FILTER ABEK2HgP3 *organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, amonijak i derivati, živa, 2. klasa i prašina
* = označeni filteri ne mogu se koristiti sa polumaskama tipa SGE46 jer težina filtera prelazi 300 grama (EN 140)

Pogledajte i ...

Katalog filtera, maski i polumaski proizvođača BLS

NAKON UPOTREBE
Svi filteri moraju se zatvoriti odgovarajućim poklopcima i vratiti na mjesto vodeći računa o vrsti zagađivača. Stoga se savjetuje da se na filteru napiše datum otvaranja, vrijeme korištenja i vrsta zagađivača.

OGRANIČENJA UPOTREBE
Ovi filteri se ne smiju koristiti:
- u atmosferi sa postotkom kisika manjim od 17%
- za zaštitu od plinova i para bez mirisa
- u zatvorenim prostorima
- za zaštitu od ugljičnog dioksida (CO) i prirodnog plina
- kada se ne poznaje priroda zagađivača
- u atmosferi i sa manjim koncentracijama od gore navedenih, kada atmosfera stvara situacije koje su istog trenutka opasne po život ili zdravlje radnika
- u ekspozivnim atmosferama.
Za upotrebu protiv radioaktivne prašine savjetuje se zamjena nakon svake smjene.
ODRŽAVANJE
Filteri se ne smiju prati, prozračivati ili regenerirati.
Kada dođe do začepljenja ili istrošenosti, moraju se baciti.
Ukoliko su zatvoreni, filteri ostaju nepromijenjeni sve do datuma isteka, koji se nalazi na njihovoj etiketi.
Filteri koji nisu zatvoreni moraju se mijenjati svakih 6 mjeseci bez obzira na broj radnih sati.

SKLADIŠTENJE
Filteri se čuvaju u originalnom pakiranju i zatvorene odgovarajućim poklopcima, u prostoru sa temperaturom između -30°C i +60°C, zaštićenom od svjetlosti i sa relativnom vlažnošću HR<90%.

UPOZORENJE
Ne koristiti filtere kojima je istekao rok, čak i kad sigurnosni poklopac nije nimalo oštećen.
Ne koristiti filter duže od 6 mjeseci.
Ne koristiti respiratore sa filterima ako se ima osjećaj izmijenjenog mirisa.