Aparati za pjeskarenje


APARATI ZA PJESKARENJE

Tip : DBS-25 RC, DBS-50 RC
(sa daljinskim upravljačem)
Standardna oprema uključuje:

- tank
- sito
- poklopac
- ventil za pjeskarenje CAF-0
- visoko funkcionalan odvajač vlage CAF-0
- brze spojke za cijev CFT-0
- uređaj za daljinsko upravljanje sa pneumatskim glavnim ventilom RC, 5 met dvostrukih cijevi, spojnice za cijevi
Tip : DBS-100 RCS, DBS-200 RCS
(sa daljinskim upravljačem i SGV ventilom)
Standardna oprema uključuje:

- tank
- sito
- poklopac
- SGV ventil
- visoko funkcionalan odvajač vlage CAF-0
- brze spojke za cijev CFT-0
- uređaj za daljinsko upravljanje sa pneumatskim glavnim ventilom RC, 20 met dvostrukih cijevi, spojnice za cijevi

DIJELOVI APARATA ZA PJESKARENJE

Abrazivni mjerni ventili za uređaje DBS/DBS-RC/DBS-RCS
Gumirane spojnice za uređaje za pjeskarenje DBS/DBS-RC/DBS-RCS
Naručuju se kao rezervni dijelovi jer nisu uključene u standardnu opremu prilikom isporuke
Rezervni dijelovi
- separator vlage 1 ¼“, CAF-3
- skočni gumeni ventil
- gumena brtva
- spojnica 1 1/4 , CFT
- rezervna gumena brtva za CFT/CQT
Daljinski upravljači za uređaje DBS/DBS-RC/DBS-RCS