Abrazivi


GRIT

UPOTREBA
Grit ima vrlo visoku čvrstoću i abrazivnost. Granule grita su oštre i ivičaste. Prilikom pjeskarenja ovim abrazivom postiže se ravnomjerno hrapava i oštra površina (emajliranje, metalizacija …). Koristi se kod pjeskarenja pod visokim tlakom u otvorenim i zatvorenim prostorima. S gritom se odstranjuju rđa,kamenac, boja i druge nečistoće s čeličnih ili drugih tvrdih površina. Osim što se koristi za čišćenje upotrebljava se i za postizanje većeg profila površina. To je idealna priprema površine prije nanošenja zaštitnog premaza.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Svojstva:Oblik :Oštar i ivičast
 Boja :Crna
 Tvrdoća :>7 Mohs
 Specifična gustoća :3,4-3,8 g/cm3
 Rasuta gustoća :± 2 kg/dm3
Kemijski sastav:SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
24 - 34 %
4 - 8 %
40 - 50 %
1 - 8 %
Granulacija:0.25 - 2.80 mm

KORUND

UPOTREBA
Aluminij oksid je vrlo tvrd, žilav, abrazivan i izuzetno oštar materijal. Zrnca su ivičasta i izuzetno oštra. Kvaliteta korunda ovisi o sadržaju Al2 O3 (od 20 - 96%). Od svih poznatih materijala pjeskarenje korundom je najučinkovitije. To je ekološki materijal jer ne sadrži silikate. Životni vijek korunda je vrlo velik i doseže 20 do 30 ciklusa. Zbog iznimno velike abrazivnosti lako se pjeskari i pod manjim pritiskom zraka (max. 4 bara), što pogoduje velikim uštedama energije u odnosu na pjeskarenje kvarcnim pijeskom ili metalnim abrazivima.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Svojstva:Oblik :Ivičast
 Boja :Crna
 Tvrdoća :9 Mohs
 Specifična gustoća :± 5,5 g/cm3
 Rasuta gustoća :± 2,2-3,0 g/cm3
Kemijski sastav:Al2O3
TiO2
Fe2O3
SiO2
Fe
Si
Ti
39 %
0,90 %
0.30 %
0,30 %
46 %
7,20 %
3 %
Granulacija: 0,12 – 2,00 mm

GARNET

UPOTREBA
Garnet je ivičast, kompaktan, tvrdi abraziv mineralnog porijekla. Mljeven je i separiran iz posebne vrste kamena po imenu Garnet. U odnosu na druge abrazive mineralnog podrijetla ima prednost jer stvara manje prašine i ima veću trajnost materijala. Koristi se za pjeskarenje, čišćenje, hrapavljenje i profiliranje svih vrsta metala i nemetala.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Svojstva:Oblik :Ivičast
 Boja :Crvena, smeđa, siva
 Tvrdoća :7,5-8 Mohs
 Specifična gustoća :4,10 g/cm3
Kemijski sastav:SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
MnO
35 %
23 %
33 %
7 %
1 %
1 %
Granulacija:10-120 mesh

ČELIČNA SAČMA

UPOTREBA
Čelične sačma može biti okruglog oblika ili lomljena. Izdržljiva je, teška i izuzetno tvrda. Koristi se kod pjesakrenja pod tlakom u otvorenim i zatvorenim prostorima. Prije pjeskarenja površina se mora očistiti i odstraniti sve površinske čestice. Posebno je prikladna za čišćenje i pripremu metalnih i betonskih površina.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Svojstva:Oblik :OkruglaLomljena
 Boja :CrnaCrna
 Tvrdoća :43-48 HRcmin 60 HRc
 Specifična težina :do 7,5 kg/dm3do 7,5 kg/dm3
 Opterećenje po 1 kg 420–448 HV480–550 HV
Kemijski sastav:C
S
P
0,85-1,2 %
max 0,04 %
max 0,04 %
0,85-1,2 %
max 0,04 %
max 0,04 %
Granulacija:0,40–2,40 mm0,18–2,00 mm